Hotline: 0923199968
Kho lạnh bảo quản mực

Kho lạnh bảo quản mực

Kho lạnh bảo quản mực được sử dụng để bảo quản mực ống tươi lâu từ nguyên liệu tươi sống cũng như đông lạnh. Cơ chế của kho lạnh bảo quản mực là hạ nhiệt độ của sản phẩm xuống thấp nhanh, để làm chậm…

Kho lạnh thủy sản

Kho lạnh thủy sản

Kho lạnh thủy sản không làm thay đổi tính chất ban đầu của nguyên liệu tươi trong suốt quá trình lạnh đông nhờ cơ chế hạ nhiệt độ xuống thấp để. Nhờ đó chất lượng sản phẩm được đảm bảo, góp…

Hotline: 0923199968

0923199968