Hotline: 0923199968
Lắp đặt kho lạnh mẫu

Lắp đặt kho lạnh mẫu

Nhu cầu về lắp đặt kho lạnh mẫu thực tế phục vụ công tác giảng dạy của các trường đại học, cao đẳng, các trường hướng nghề đang ngày một gia tăng. Lắp đặt kho lạnh mẫu phục vụ việc giảng dạy yêu cầu…

Hotline: 0923199968

0923199968