Hotline: 0923199968
Thi công kho lạnh bảo quản sinh phẩm y tế

Thi công kho lạnh bảo quản sinh phẩm y tế

Kho lạnh là một phần trong dây truyền lạnh để điều kiện bảo quản không bị gián đoạn. Thiết kế, thi công kho lạnh bảo quản sinh phẩm y tế đáp ứng theo yêu cầu bảo quản từng loại chế phẩm với nhiệt độ bảo quản phổ biến trong khoảng từ -25 đến +8 độ C.

Hotline: 0923199968

0923199968